ل

سمیر-بولد

199000 تومان

فونت سمیر توسط رضا غفاری طراحی شده است.

طراح

رضا غفاری

تعداد وزن

۳

سال طراحی

۱۳۸۷

پشتیبانی از فونت عربی

دارد

سبد خرید